Vi rör oss snabbare än någonsin och det kommer inte gå långsammare imorgon. Utgångspunkt i kundens behov, fokus på digital innovation och smarta datadrivna beslut är en nödvändighet…

Björn Höglind
Digital strategi, innovation & kundcentrering.
Stockholm & Uppsala

Vad erbjuder jag?

Jag hjälper ditt företag öka konkurrenskraft och växa med kundens upplevelse i fokus. Genom skräddarsydda utbildningar, föreläsningar, analyser/rapporter och i konsultform på plats hos ditt företag. Jag kan hjälpa dig med:

Optimering av kundupplevelsen (CX)

Arbetar du inte aktivt med kundupplevelsen (CX) idag så arbetar du på fel saker! Användaren förväntar sig en sömlös upplevelse från alla kanaler. Även de fysiska.

Insikter och beslutsstöd

Data, analys och insikter för smarta beslut i hela organisationen. Rätt insikter till rätt person i rätt tid! Från exekutiv nivå till operativ planering. Optimering och analys av hela kundresan. Från datainsamling och insikt till handling och uppföljning.

Digital strategi och prioritering

Vad du bör göra idag för att öka din konkurrenskraft imorgon, stärka varumärket och nå affärsmål? Hur bör du prioritera initiativ för bästa resultat och högst ROI.

Säkerställa intern kvalitet i leveranser

Jag hjälper dig säkerställa att ni har bra processer och håller hög nivå i interna och externa leveranser. Processer för agilt arbete, datainsamling, datakvalitet, konverteringsoptimering. Organisering. mm.

Utbildning och kompetenshöjning

Utbildning och coachning av team och individer för att möjliggöra och säkerställa intern kompetens. Viktigt fokus på att möjliggöra framtida självständigt arbete och vidareutveckling hos medlemmar. Se luckor och behov av förstärkning. Samt att utmana utifrån digital förändring, övergripande mål och potential.

Verktyg och implementering

Vilka tekniska verktyg använder ni för datainsamling, kopplingar, feedback, utveckling, publicering, visualisering etc. Jag säkerställer att de är korrekt tekniskt uppsatta och att rätt verktyg används.

Marknadsföring och exponering

Maximal exponering för ökad försäljning mot rätt målgrupper. För effektiv digital marknadsföring behöver många komponenter samverka. Teknisk struktur, kundresa, innehållsplanering, digitala touchpoints, seo, nyckelord mm.

Kontakta

Frågor. Funderingar. Samarbeten? Kontakta gärna.

E-post

bjorn@bjornhoglind.se

Slå en signal

Björn Höglind
0706068910

Kontakta